Kredyt mieszkaniowy w różnych bankach

Kredyt mieszkaniowy stał się dla banków bardzo lukratywną ofertą. Kredyty tego typu są brane coraz częściej, większe i na dłuższy okres czasu. Kredyty mogą być udzielane w wysokości na przykład stu lub stu dwudziestu procent wartości nieruchomości. Za udzielenie kredyt banki najczęściej nie biorą żadnej prowizji a marża jest niska i może sięgać na przykład jednego procenta. Jeśli marża sięga dwóch procent uważa się kredyt za mało atrakcyjny i należy poszukać sobie innego banku, który udzieli kredyt mieszkaniowy na lepszych warunkach. W niektórych bankach istnieje możliwość zawieszenia spłaty kapitału na okres na przykład sześciu miesięcy w roku. Łącznie w trakcie spłaty kredyt można zawiesić spłaty nawet na trzy lata. Można wybierać kredyty w różnych walutach i to od kredytobiorcy zależy czy to będą złotówki, euro, franki szwajcarskie lub dolary. Bardzo ważny jest okres kredytowania, który im dłuższy jest lepszy dla kredytobiorcy gdyż raty są stosunkowo niskie w takim przypadku. Okres kredytowania w niektórych bankach wynosi dziesięć lat a u rekordzisty Alior Banku nawet pięćdziesiąt lat. Każdy kredyt mieszkaniowy posiada jako bonusy na przykład pakiet ubezpieczeń, który może obejmować ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia dotyczące ochrony życia, nieruchomości lub od utraty pracy. Banki prześcigają się w ofertach i proponują przy równej kwocie kredyt różne formy spłaty. Mogą to być równe raty lub malejące, różne dni miesiąca dogodne dla spłacającego. Kredytobiorca może mieć wpływ na wysokość marży i prowizji, jeśli zdecyduje się na wykupienie dodatkowego pakietu ubezpieczeń. Jako zabezpieczenie kredyt mieszkaniowy najczęściej stosuje się hipotekę na nieruchomości, którą się kupuje. Można również ustanowić hipotekę na innej nieruchomości, którą się posiada lub nieruchomości, która należy do osoby trzeciej. Kredyt mieszkaniowy hipoteczny można przeznaczyć nie tylko na zakup mieszkania, ale również na jego wykończenie, remont lub adaptację.